ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ

ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Çevre Ajansı tarafından 01/12/2022 Tarih ve E-98342035-010.06.02-273 Sayılı Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında; 0,1 litre ile 3 litre arasında hacme sahip aşağıda belirtilen ürünleri Piyasaya Sürenlerin Depozito Bilgi Yönetim Sistemine ürünlerinin ambalaj tescillerinin yaptırmaları zorunludur.

Kapsam Dahilindeki Ürün Grupları

 • Sadece tek yönlü, hacmi 0.1-3.01 Litre arasındaki ambalajlar kapsam dahilindedir.
 • Alkolsüz içecekler (kola, aromalı ve/veya meyveli içecekler, aromalı ve/veya meyveli doğal mineralli içecekler, aromalı su, tonik, diğer meşrubatlar vb.)
 • İçme ve kaynak suları
 • Doğal mineralli sular
 • Aromatize edilmişler dahil alkollü ve alkolsüz biralar
 • Malt içecekleri
 • Sporcu içecekleri
 • Şaraplar, distile ve damıtma yoluyla elde edilen alkollü içecekler
 • Meyve oranı %50 ve altında olan meyve suları/nektarları
 • Meyve oranı %50’nin üstünde olan meyve suları /nektarları
 • Süt ve içilebilir özellikteki süt ürünleri

 

Kapsam Dahilindeki Ambalaj Tipleri

 • Cam ambalaj
 • Alüminyum ambalaj
 • PET ambalaj

1/1/2023 tarihi itibari ile DBYS(Depozito Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden tescil sürecini başlatmaları ve tescil edilmiş ambalajlı ürünlerini 1/8/2023 tarihinden itibaren piyasaya sürülmeye başlanması zorunlu olacaktır. Ayrıca, 1/1/2024 tarihine kadar söz konusu ürünlerin satış işlemlerinde depozito ücreti tahsili/iadesi işlemleri uygulanmayacak olup 1/1/2024 tarihi itibari ile tescil edilmemiş ve/veya depozitosuz olarak ambalajlı içecekler piyasaya sürülemeyecektir.

Ulusal ölçekte Depozito Yönetim Sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik genel ilke ve esasları belirleyerek sürdürülebilir bir sistem oluşturulması amacıyla 2020 yılı sonunda Türkiye Çevre Ajansı kurularak çalışmalara başlanmıştır. Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı, Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçirecek ve işletecek Kurum’dur. Türkiye Çevre Ajansı ile yapılan protokolle Depozito Yönetim isteminin kapsamında, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi(DBYS)kurulması, işletilmesi ve denetlenmesi görevi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Detaylı bilgi için TÜÇA ve Darphane ve Genel Müdürlüğü'nün sitelerini ziyarer edebilirsiniz. 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu