ÇED Kapsam Dışı Görüşü Alınması

ÇED Kapsam Dışı Görüşü Alınması


Gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyetin ÇED Yönetmeliği açısından ön değerlendirmesi tarafımızca yapılarak faaliyetin ÇED Yönetmeliği listelerindeki yeri belirlenir. ÇED Yönetmeliği Ek-1, Ek-2 listelerinde yer almayan ya da Ek-2 listesinde belirtilen eşik değerin altında olan projeler için tarafımızca başvuru dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulur. İl Müdürlüğünün dosyaya yapacağı inceleme ve gerekli görmesi durumunda işletmede yapacağı tespitler sonrasında “ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı Görüşü/Muafiyet Yazısı” alınır. ÇED Görüşünün temininden sonra faaliyet sahibinin, alınan ÇED görüşünde belirtilen tesisin kurulum çalışmalarına başlaması sağlanmış olunur.
 

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu