Geçici Atık Depolama Alanı Fiziki Şartların Belirlenmesi ve Geçici Depolama İzni Alınması

Geçici Atık Depolama Alanı Fiziki Şartların Belirlenmesi ve Geçici Depolama İzni Alınması

İşletmelerde oluşan atıkların tespiti yapılır ve Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık adı ve kodu belirlenerek işletmelere rapor olarak sunulur. Oluşan atıkların, oluştuğu noktada ayrı ayrı toplanması için tesis içi kaynağında ayırma noktaları belirlenir. Bu kapsamda uzman kadromuz ile sürekli uygulamalı eğitimler düzenlenir. Belirlenen alanlarda toplanan bu atıkların, geçici depolanacağı alanın belirlenmesinde ve sağlaması gereken fiziki şartların oluşturulmasında gerekli mühendislik çalışmaları yapılarak Geçici Atık Depolama Alanı oluşturulmasını sağlamaktayız. Söz konusu geçici atık depolama alanının; tesis sınırları içinde, üretim sahası dışında, araç giriş çıkışına uygun, üstü kapalı ve atıkları her türlü dış etkenden koruyacak şekilde, zemini geçirimsiz, dökülme ve sızmalara karşı içerisinde ızgara sistemi ve kör kuyusu bulunacak, her bir atık üzerinde bilgilendirme etiketi olacak, sızma veya dökülmelere karşı absorban(emici) malzeme ve olası yangın tehlikesine karşı yangın söndürücü bulunacak şekilde oluşturulması için teknik bilgiler ve pratik çözümler üretilerek, gerekli ilgilendirmeleri ve mühendislik çalışmalarını hazırlayarak tesise sunarız. Tesis ziyaretlerimizde gerçekleştirdiğimiz saha turları ile atıkların birbirleriyle karıştırılmadan, her bir atığın kendi bölümünde depolanıp depolanmadığı sürekli kontrol edilir. Yapılan depolamanın uygun olması için gerekli uyarıları ve dökümanları hazırlayarak işletmelere fotoğraflı raporlamalar yaparak sunarız.

Ayda bin(1.000) kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri için tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanlar/konteynerler için bağlı olunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurarak Geçici Depolama İzni belgesinin temini işlemini gerçekleştiririz. İznin alınmasından sonra, işletmelerde gerçekleştirildiğimiz saha turları ve belgelerde yapılan incelemeler ile geçici atık depolama izin belgesinin ve alanın sürekliğini sağlayarak alanda ya da atık miktar ve çeşidinde değişiklik olması halinde Geçici Depolama İzin Belgesinin güncellenmesi sürecini başlatırız.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında sigorta yaptırma yükümlülüğü olan tesisler için atık miktarına bakılmaksızın mali sorumluluk sigortası yaptırılması için sigorta şirketlerinden teklifler alınıp işletmelere sunulur. İşletmeler tarafından uygun görülen teklifler onaylanır ve işletmeye mali sorumluluk sigortası yaptırılması sağlanmış olunur. Yapılan kontroller ile de mali sorumluluk sigortasının devamlılığı için her yıl yenilenmesi sağlanır.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu