Atıksu Bilgi Sistemi Veri Girişi ve Kontrolü

Atıksu Bilgi Sistemi Veri Girişi ve Kontrolü

Hizmet sunmakta olduğumuz işletmelere prosesin incelenmesinin ardından suyun temin edildiği yer, su tüketim bölümleri tespit edilir ve tesisin su temini ve tüketimi ile ilgili kütle denge tablosu hazırlanır. İşletmede, herhangi bir şekilde atıksu arıtma işlemi ya da atıksu deşarjı gerçekleştirmiyor olsa dahi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Entegre Çevre Bilgi Sistemine gerekli bilgilerle kaydedilmesi işlemleri tarafımızca gerçekleştirilir. Daha sonra, Atıksu Arıtma Sistemi uygulaması üzerinden tesiste atıksu oluşma ya da oluşmama durumu, deşarj şekli ve yeri, Atıksu Arıtma Tesisi/Atıksu Önlem Tesisi var ise bu tesise ait detaylı bilgi ve yapılmış olan Atıksu analiz verileri düzenli olarak sisteme girilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli gördüğü durumlarda ve yapılan duyurular doğrultusunda sistemde gerekli düzenlemeler yapılır.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu