Atıksu Önlem Tesisi İmalatı, Montajı ve Proje Onayının Alınması

Atıksu Önlem Tesisi İmalatı, Montajı ve Proje Onayının Alınması

İZSU, MASKİ, ASKİ ve benzeri Alt Yapı Tesisleri Yönetimlerinin görev alanında yer alan veya Organize Sanayi Bölgeleri gibi alanlarda faaliyet gösteren ve atıksu oluşturan işletmeler, atıksularını ilgili yönetimlerin belirleyeceği deşarj kriterlerine uygun hale getirerek deşarj etmek zorundadır. Bu noktada ilgili deşarj standartlarını sağlayacak şekilde Atıksu Önlem Tesisi yapılması uzman teknik ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. İlgili yönetmelik ve genelgelerle yetkili kılınmış teknik ekibimiz tarafından; öncelikle Atıksu Önlem Tesisi tasarımı yapılır, sonrasında imalat aşaması tamamlanır, imalat süreciyle paralel olarak yürütülen Proje Dosyası hazırlama süreci başlatılır, hazır hale getirilen Proje Dosyası ve çizimler, Alt Yapı Tesisleri Yönetimlerine veya OSB Müdürlüklerine sunularak onaylatılır. Proje dosyasının onaylatılması ve Atıksu Önlem Tesisi’nin çalışır hale gelmesinin ardından Kanal Bağlantı Belgesi için başvuru dosyası hazırlanarak gerekli başvuru gerçekleştirilir ve Kanal Bağlantı Belgesi’nin temini sağlanır.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu