Kuruluşumuz


İZMİR İLİ ÇEVRE KORUMA VAKFI

Vakfımız; insanın, insan sağlığının ve çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerinin korunması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak amacıyla 28.09.1990 tarihinde kurulmuştur.

Vakfın kurucuları arasında; İzmir Valiliği İl Özel İdaresi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel kesimden bazı gerçek ve tüzel kişiler bulunmaktadır.

 

İZÇED ÇEVRE ENERJİ DANIŞMANLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


4 Nisan 2011 tarihinde İZÇEV Çevre Koruma Hizmetleri A.Ş. bünyesinde kurulmuş olan Çevre Hizmetleri Şubemiz, 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiş olan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 27.04.2011 tarihinde 1144 numaralı “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi”ni alarak siz değerli müşterilerine Çevre Danışmanlık Hizmetini vermeye başlamıştır.

21 Kasım 2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiş olan ‘’Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’e göre firmamız Bakanlık görüşleri doğrultusunda yeniden örgütlenerek 21.07.2014 tarih ve ÇDYB-7273 Belge Nolu ‘’Çevre danışmanlık Yeterlik Belgesi’ni alarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip firmamızda,

• Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti
• Geçici Faaliyet Belgesi Alınması
• Çevre İzin Belgesi Alınması
• Çevre Lisansı Belgesi Alınması
• Atık Taşıma Lisansının Alınması
• Atık Beyanı
• Ambalaj Bildirimi
• Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Onayının Alınması
• Geçici Atık Depolama Alanı Fiziki şartların belirlenmesi ve Geçici Depolama İzni Alınması
• ÇED Kapsam Dışı Görüşü Alınması
• ÇED Proje Sahibi Değişikliği Sonrası Görüş Yenileme
• Bekra Bildirimi
• Atıksu Bilgi Sistemi Veri Girişi ve Kontrolü
• Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Alınması
• Atıksu Arıtma Tesisi Bakteri Temini
• Atıksu Önlem Tesisi Yapımı ve Proje Onayının Alınması
• Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Teşviği Alınması
• Fosseptik Sızdırmazlık Raporunun Hazırlanması
• Yağ Tutucu Yapımı
• Yeşil Yıldız Belgesinin Alınması

işlemleri profesyonel ekibimiz tarafından verilmektedir.

İZÇED ÇEVRE ENERJİ DANIŞMANLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., TSE’nin ‘’Hizmet Yeterlik Belgesi’’ni almaya hak kazanmıştır. Böylece KOSGEB üyesi KOBİ’ler İZÇED’den alacakları danışmanlık hizmetleri için teşvik iadesi alabileceklerdir.

                                                       

 

İZÇEV ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Vakıf bünyesinde kurulan çevre laboratuvarı, 2005 yılında İZÇEV ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. olarak yapılanmıştır.

İZÇEV Çevre Laboratuvarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ni ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Belgesi’ni alarak Bakanlıklarca Yeterli kılınmıştır. Ayrıca TÜRKAK tarafından Akreditasyon Sertifikası ile akredite edilmiş bir laboratuvar olup uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.

Laboratuvar faaliyet alanlarımız;

• Su ve Atıksu Numune Alımı ve Analizi
• Atık Yağ Numune Alımı ve Analizi
• Katı Atık, Arıtma Çamuru Numune Alımı ve Analizi
• Toprak Numune Alımı ve Analizi
• Emisyon (Baca gazı) ve İmisyon Ölçümü
• Gürültü Seviyesi ve Akustik Ölçümleri
• İş Hijyeni Ölçümleri

Hizmet Faaliyet alanlarımız arasında yer alan tüm ölçüm, test ve analizlerimiz, Akreditasyon ve Yeterlik kapsamında, yasal şartlara ve ilgili standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

İZÇEV Çevre Laboratuvarı, ilgili yönetmeliğinin 23. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, Kamu Laboratuvarlarının sahip olduğu %10 indirim hakkını tüm ölçüm ve analiz hizmetlerinde kullanma yetkisini elde etmiştir.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu