BEKRA (SEVESO) Bildirimi

BEKRA (SEVESO) Bildirimi

İşletmenin Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında olup olmadığını anlamak ve seviyesini belirlemek için; öncelikle kuruluşta bulunan tehlikeli maddelere ait Malzeme Güvenli Bilgi Formları(MSDS) firmadan istenir. Yapılan incelemede; maddeler, sağlık tehlikeleri (H), fiziksel tehlikeler (P) ve çevresel tehlikeler (E) başlıkları altında gruplandırılır. Her bir grup için yönetmelikteki formüllere göre gerekli işlemler, ilgili adımlar takip edilerek yapılır. Yapılan işlem sonuçlarına göre işletme, üst seviyeli kuruluş ya da alt seviyeli olarak kuruluş olarak sınıflandırılır veya yönetmeliğin kapsamı dışında değerlendirilir. Uzman kadromuzca, kapsam dışında kalmayan işletmelere ait bilgiler, Bakanlık sistemine girilerek kayıt ve bildirim işlemi gerçekleştirilir.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu