Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Onayının Alınması

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Onayının Alınması

İşletmelerde oluşan atıkların tespiti yapılır ve Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki ek listesinden atık adı ve kodu belirlenerek işletmelere rapor olarak sunulur. İşletmede; atıkların beyan edileceği/edildiği yıldan bir önceki yıl oluşmuş olan atık çeşitleri ve miktarlarına ilişkin bilgiler tesiste gerekli çalışmalar yapılarak ve belgeler incelenerek tarafımızca belirlenir. Beyan yapılacak yıl ve sonrasındaki iki(2) yılda oluşması öngörülen atık çeşitleri ve miktarlarına ilişkin bilgiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatına işlenir. Tarafımızdan hazırlanan Endüstriyel Atık Yönetim Planı dosyası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulur. Sunulan Endüstriyel Atık Yönetim Planına yapılan inceleme ve işletmeye gerçekleştirilen denetim sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Yazısı alınır.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu