Atıksu Arıtma Tesisi Bakteri Temini

Atıksu Arıtma Tesisi Bakteri Temini

Atıksu Arıtma Tesisi sahibi olan işletmeler, meydana gelecek arıza ya da bakım çalışmaları sonrası, sezon başı ya da ilk devreye alma süreçlerinde Atıksu Arıtma Tesisinin düzene girme sürecini hızlandırmak için arıtma bakterisine ihtiyaç duymaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi’nin prosesine ve çalışma prensibine uygun bakteri seçimi ve temini işlemleri yapılır. Daha sonra Atıksu Arıtma Tesisi’ne bakterinin aşılanması işlemi, uzman personelimiz tarafından ilgili personele öce sözlü ve uygulamalı olarak anlatılır, gerekirse aşılamanın nasıl yapılacağı yerinde gösterilir.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu