Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayının Alınması

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayının Alınması

İZSU, MASKİ, ASKİ ve benzeri Alt Yapı Tesisleri Yönetimlerinin görev alanları dışında olan veya Organize Sanayi Bölgeleri gibi alanların dışında faaliyet gösteren ve atıksu oluşturan yazlık siteler veya işletmeler, atıksularını Su Kirliliği Kontolü Yönetmeliğinde yer alan uygun tablodaki sınır değerlere göre arıttıktan sonra alıcı ortam deşarj etmekle ya da gerekli iyileştirmeleri yaparak sulama suyu olarak kullanmakla yükümlüdürler. İşletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kurulumunu yaptıkları ve faaliyette olan Atıksu Arıtma Tesisleri için 20.11.2018 tarih ve 213601 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi(2018/14) kapsamında, belirlenen formattaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde Proje Dosyasının hazırlanması, projenin büyüklüğü ve içeriğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne onaylatılmak üzere sunulması işlemi; bu konuda yeterliği olan, deneyimli ve profesyonel ekibimiz tarafından gerçekleştirilir.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu