Geçici Faaliyet Belgesi(GFB) Alınması

Geçici Faaliyet Belgesi(GFB) Alınması


İşletmenin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki kirleticilik derecesi (Ek listesindeki yeri) belirlenerek; belgenin alınabilmesi için gereken fiziki şartların yerine getirilmesi sağlandıktan sonra Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektronik sistemi üzerinden başvuru yaparak, işletmelere Geçici Faaliyet Belgesi(GFB) alınması sağlamaktayız.

Geçici Faaliyet Belgesi

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu