2022 YILI BEYAN İŞLEMLERİ SÜRE UZATIMI

2022 YILI BEYAN İŞLEMLERİ SÜRE UZATIMI

EÇBS Sistemi, Atık Yönetimi Uygulaması üzerinden yayınlanan duyuru ile 2022 yılı atın beyanları süresi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Duyuru detayları aşağıdaki gibidir;

Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok İlimizi olumsuz etkileyen depremler dolayısı ile, 8 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6785 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olan ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca, ilgili mevzuatın deprem bölgesi ağırlıklı olmak üzere Ülkemiz genelinde uygulanması konusunda yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla; “Atık Yönetim Yönetmeliği” Madde 9 (ğ) bendi kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar EÇBS Atık Yönetimi Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmekte olan atık beyanlarının süresi Türkiye Genelinde 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.”

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu