Fosseptik Sızdırmazlık Raporunun Hazırlanması

Fosseptik Sızdırmazlık Raporunun Hazırlanması

Kanalizasyon ve atıksu toplama alt yapı sistemlerinin bulunmadığı bölgelerde, çalışan sayısı 84 kişinin altında kalan işletmeler ve konaklayan sayısı 84 kişinin altında olan yazlık site vb. yerlerden kaynaklı atıksular, sızdırmasız fosseptiklerde biriktirilir ve İlgili Alt yapı yönetimlerince( İZSU, MASKİ, ASKİ gibi) yetki belgesi olan vidanjörlere çekimi yaptırılarak en yakın belediye atıksu arıtma tesislerine iletilir. Atıksuların biriktirildiği söz konusu fosseptiklerin yer altı suyu ve toprağa geçişinin önlenmesi için sızdırmaz olduğunun tespiti işlemeleri uzman kadromuzca yapılır. Sağlık Bakanlığının 13/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerin boyutlandırılarak projelendirilmesi uzman ekimiz tarafından sağlanır.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu