Çevre Laboratuvarı (İZÇEV)

Çevre Laboratuvarı (İZÇEV)

Bizimle birlikte Çevre Koruma Vakfının bir diğer kuruluşu olan İZÇEV A.Ş. Çevre Laboratuvarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ni ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Belgesi’ni alarak Bakanlıklarca Yeterli kılınmıştır. Ayrıca TÜRKAK tarafından Akreditasyon Sertifikası ile akredite edilmiş bir laboratuvar olup uluslararası standartlarda hizmet vermektedir. Laboratuvar faaliyet alanlarımız;


    > Su ve Atıksu Numune Alımı ve Analizi
    > Atık Yağ Numune Alımı ve Analizi
    > Katı Atık, Arıtma Çamuru Numune Alımı ve Analizi
    >Toprak Numunesi Alımı ve Analizi
    >Emisyon (Baca gazı) ve İmisyon Ölçümü
    >Gürültü Seviyesi ve Akustik Ölçümleri
    >İş Hijyeni Ölçümleri


Faaliyet alanlarımız arasında yer alan tüm ölçüm, test ve analizlerimiz, Akreditasyon ve Yeterlik kapsamında, yasal şartlara ve ilgili standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

İç Sayfalar İzçed Temiz Çevre Logosu